fi en se
Vistalize

VISTALIZER® for Enterprises v. 2.0 S (v. 3.0 US Q3/2019)

Mjukvarubaserad utbildning, träning och implementering för att förbättra verksamheten och processerna. Programmet lämpar sig för industri- och tjänsteföretag som vill förbättra sin värdekedja, verksamhet och sina processer på ett hållbart sätt - snabbt och kostnadseffektivt.

Programmet innehåller tre större helheter:

 1. Utbildningsmodulen
 2. Träningsmodulen
 3. Modulen för styrsystemet

Utbildningsmodulen innehåller teori och praktiska övningar fokuserat på förbättringsfilosofin, tillvägagångssätten och verktygen. Modulen omfattar också ämnesområdet förändringsadministration. Modulen innehåller innovativa visualiseringar med vilka användaren kan snabbt hitta den relevanta informationen.

Träningsmodulen innehåller de avsnitt som behövs för att säkerställa att användaren kan tillämpa teorin i praktiken. Modulen är interaktiv och visuell. Den omfattar på ett genomgripande sätt följande centrala saker:

 1. Förståelsen av förbättringsfilosofin.
 2. Skapandet av en vision och strategi samt den praktiska implementeringen av strategin.
 3. PDCA-logiken (plan, do, check, act) och hur man tillämpar logiken i praktiken.
 4. Säkerställning av kvaliteten på PDCA-dokumenten.
 5. De praktiska verktygen (bl.a. flödesschema, paretodiagrami, fiskbensdiagram).

Träningsmodulen innehåller talrika övningsuppgifter samt frågor och svar. Modulen innehåller dessutom en deltagande övning där användaren kan simulera på ett genomgripande sätt hela livscykel av ett krävande PDCA-arbete, inklusive relaterade verktyg. Som ett resultat produceras också ett verkligt PDCA-dokument som bedöms med hjälp av en mätare. På detta sätt får användaren faktabaserad och specificerad information hur bra han eller hon kan tillämpa PDCA-logiken i verkligheten.

Modulen för styrsystemet erbjuder komponenter med vilka ett företag kan snabb skapa sig ett skräddarsytt styrsystem. Följande komponenter är tillgängliga för tillfället:

 1. Visionen och strategin.
 2. En process-specifik förbättringsstrategi (VISTALIZER® Report, nyaste versionen).
 3. Ett flexibelt prestationsmätningssystem inklusive behövliga databaser. Mätarna täcker funkltionerna från kundens offertförfrågan till leverans, dvs marknadsföringen, försäljningen samt order-leverans.
 4. PDCA-mätaren, dvs. en specifik analys och syntes hur väl en organisation, enhet, grupp eller individ bemästrar PDCA-logiken och relaterade verktyg.
 5. Nätverksmätare (VISTALIZER® for Networks, analysdelen).
 6. Nätverkssyntes (VISTALIZER® for Networks, syntesdelen).
 7. Kundresponssystem (processen, arbetsbeskrivningarna/instruktioner, databasen, analys- och syntesmodulerna).

Programmets användarvänligheten har utvecklats på basen av kundförslag och kundkommentarer genom att bl.a. öka på mängden av (praktiska) övningsuppgifter och logiken för innehållet. Visualiseringarna har ökat med över 500%. Genom att utnyttja möjligheterna med det lokala nätverket (LAN) man automatiskt uppdatera användargränssnittet till andra användare.

Jämfört med VISTALIZER® for Enterprises version 1.0 så innehåller version 1.0 ca 25% av det som version 2.0 innehåller. I version 2.0 har man dessutom aktivt beaktat utbildarens och konsultens roll för att kunden skall kunna få optimala lösningar.

PROGRAMMETS MINIMIKRAV

 • Intel 586
 • MS-Windows (32-bit); Omgivningar med Windows 64-bit måste virtualiseras. T.ex. Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate (64-bit) kan virtualiseras med hjälp av Microsoft's XPMode-teknologi. Version 3.0 (US) publiceras Q1/2019. Den baserar sig på en ny teknologisk platform som möjliggör en fullständig systemintegration (Learning Management System) och användning via alla applikationer.
 • Office-tillämpning (minst tabellräknings- och textbehandlingsprogram)
 • CD-station
 • Minst VGA-skärm med 256 färger
 • En visningsanordning (t.ex. mus) kompatibel med MS-Windows
 • En hårdskiva med minst 20 MB ledigt läsminne
 • Minst 15 MB minne