fi en se
Vistalize

Vistalize - Vitalize Your Vistas

Vistalize erbjuder förbättringssystem och konsultering.

Våra tjänster inkluderar olika förbättringsmetodiker, som stöds av mjukvarulösningar och appar.

Vår hemsida för att stödja produktiviteten av förbättringsarbetet är VISTALIZER.com.


Vårt sätt att arbeta
Pic

Top Downloads


Strategisk översikt för företagsledningen Outsourcing av processförbättringsprocessen Konceptet för prestationsduglig processförbättring (white paper)

Produkter


eBook

Prestationsduglig processförbättring | Aktuellt

VISTALIZER for Enterprises: version 3.4 publicerad.

Bloggtrilogin Re-Engineering the Process Improvement Learning Process in Companies av tekn. dr. Markus Pastinen är nu publicerad och tillgänglig! Skrivelsen diskuterar hur företag kan höjda sin prestationsnivå genom att tillämpa appen VfE 3.3 (US). Skrivelsen finns i den officiella HPPI bloggen (Wordpress.com).

Kolla alla våra publikationer, inkl. HPPI bloggen!

Privacy Policy