fi en se
Vistalize

VISTALIZER® Report

Säkerställer effektiviteten på förbättringsarbetet (processnivå)

Mera information om denna lösning

VISTALIZER® Report erbjuder en organisation en omfattande analys och syntes av dess kärn- eller stödprocesser visavi tid, kostnader och kvalitet. Den sammanslår kundernas, de anställdas och ägarnas behov och krav till en kompakt helhet för att komma fram till den optimala processförbättringssplanen. Förutom organisationsplanering kan lösningen tillämpas i internrevision och -kontroll (internal audit/control), due diligence-uppdrag (due diligence t.ex. på order-leverans-processen) och då man definierar kvaliteten på projektportföljen.

Rapporten är färdig i allmänhet på 14 dagar och den kräver 5-7 h av nyckelpersonernas tid.

VISTALIZER® Report har verifierats vetenskapligt i en doktorsavhandling (publ. 1998)